Publicaties

Kroniek pensioenrecht 2015-2016

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 3/ 2017
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2017 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2015-2016

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2014-2015

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 4/ 2016
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2016 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2014-2015

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2013-2014

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2015
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2015 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2013-2014

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2012-2013

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2014
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2014 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2012-2013

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2011-2012

Bron: Advocatenblad Kronieken, nr 1/ 2013
In de Kroniek Pensioenrecht in het Advocatenblad wordt een selectie van belangrijke en opvallende jurisprudentie op het gebied van het pensioenrecht behandeld. Begin 2013 is de Kroniek verschenen met jurisprudentie uit de periode 2011-2012.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2010-2011

Bron: Advocatenblad 2012/3
Al enkele jaren wordt in het Advocatenblad een Kroniek Pensioenrecht gepubliceerd. In de Kroniek 2010-2011 zijn uit de jurisprudentie weer diverse interessante pensioenkwesties naar voren gebracht.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2009 - 2010

Bron: Advocatenblad 2011/1
In de Kroniek pensioenrecht 2009-2010 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2009-2010 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2008 - 2009

Bron: Advocatenblad 2010/1
In de Kroniek pensioenrecht 2008-2009 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2008-2009 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

Download artikel

Waardeoverdracht lijkt gevaarlijk adviesterrein

Bron: Weekblad voor Financiële Dienstverleners 2009/nr.42
Waardeoverdracht in verband met wijziging van de pensioentoezegging van een premieovereenkomst naar een uitkeringsovereenkomst is gevaarlijk adviesterrein.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2007 - 2008

Bron: Advocatenblad 2008/15
In de Kroniek pensioenrecht 2007-2008 worden pensioenrechtelijke onderwerpen belicht, die in de periode 2007-2008 actueel zijn geweest. De nadruk ligt daarbij op de jurisprudentie.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2005-2006

Bron: Advocatenblad 2007/3
De Kroniek pensioenrecht 2005-2006 geeft een overzicht van de belangrijkste of interessantste ontwikkelingen in het pensioenrecht in de periode 2005-2006.

Download artikel

PW verkleint discrepantie tussen aanspraak en dekking

Bron: Pensioen Magazine 2006/8/9
Onder de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) kwam het regelmatig voor dat een pensioenverzekering (meestal een C-polis), gesloten ter dekking van pensioenaanspraken van een werknemer op grond van een pensioentoezegging, niet aansloot bij de aanspraak die deze werknemer eraan kon ontlenen of dacht te kunnen ontlenen. Dan bestaat er dus een gat tussen de pensioentoezegging en de aanspraak enerzijds en de verzekering (C-polis)anderzijds. Dat is voor alle betrokken partijen - werknemer, werkgever en uitvoerder - een uiterst onwenselijke situatie die in de praktijk niet door het regime van de PSW werd voorkomen. In het onderhavige artikel komt de vraag aan de orde of de Pensioenwet (PW), die inmiddels in werking is getreden, een einde aan deze discrepantie maakt.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2004 - 2005 deel l

Bron: Advocatenblad 2005/10 en 2005/11
De uit twee delen bestaande Kroniek pensioenrecht 2004-2005, geeft een overzicht van pensioenrechtelijke onderwerpen die in de periode 2004-2005 actueel waren.

Download artikel

Kroniek pensioenrecht 2004 - 2005 deel II

Bron: Advocatenblad 2005/10 en 2005/11
De uit twee delen bestaande Kroniek pensioenrecht 2004-2005, geeft een overzicht van pensioenrechtelijke onderwerpen die in de periode 2004-2005 actueel waren.

Download artikel