Algemeen

Het werkterrein van Bodewes Pensioenrechtadvocatuur is zeer gevarieerd en zeer uiteenlopende cliënten worden bediend. Op deze website krijgt u een indruk van het werkterrein en de cliëntenkring van Bodewes Pensioenrechtadvocatuur. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om u een indruk van de praktijk te geven en niet om een complete beschrijving, daarvoor is de diversiteit van de praktijk te groot.

Pensioen is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want pensioen is feitelijk voor bijna iedereen direct van belang, bijvoorbeeld voor ondernemingen van groot tot klein, maar uiteraard ook voor medewerkers, een OR en slapers en gepensioneerden. Ook bij echtscheidingen speelt pensioenverdeling een rol.

Tijdens een pensioengeschil schakelt u een pensioenrechtadvocaat in. Vaak is het echter wijsheid om bij pensioenrechtelijke aangelegenheden al vroegtijdig (voorafgaand aan een mogelijk geschil) een pensioenrechtadvocaat in te schakelen. Pensioenrecht is, als specialisme binnen het recht, een zelfstandig rechtsgebied, met veel specifieke regelgeving en vele voetangels en klemmen. Juist een gespecialiseerde advocaat, beschikt over de nodige kennis en ervaring in het pensioenrecht om u adequaat te kunnen adviseren.

Pensioenrecht is bovendien verweven met veel andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het echtscheidingsrecht, het faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het fiscaal recht. Door die verwevenheid van pensioenrecht met andere rechtsgebieden, wordt het aspect “pensioen” regelmatig als een bijkomend, ondergeschikt aspect gezien, ten onrechte. In de praktijk blijkt het echter verstandig om voor pensioenrechtelijke zaken een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, omdat die advocaat de implicaties op pensioengebied kan overzien.

Om een bepaalde situatie goed te kunnen beoordelen, is het vaak noodzakelijk om niet alleen inzicht te hebben in de juridische kant van pensioen, maar ook in de cijfermatige kant. Het draait bij pensioen immers vaak om geld. De benodigde berekeningen maakt de advocaat niet zelf. Dat is werk voor actuarissen (verzekeringswiskundigen). Bodewes Pensioenrechtadvocatuur heeft goede contacten met actuarissen, waarmee regelmatig mee wordt samengewerkt.

Daarnaast beschikt het kantoor over goede contacten met op andere rechtsgebieden gespecialiseerde advocaten en externe adviseurs om een totaaloplossing voor uw probleem te kunnen realiseren.

Om een indruk te krijgen van zaken die Bodewes Pensioenrechtadvocatuur zoal voor u kan behandelen, nodigen wij u uit om op bovenstaande links (gerubriceerd naar doelgroep) te klikken. U treft daar per doelgroep enkele concrete voorbeelden aan.